Лесен начин за възстановяване на надвнесени данъци

Регистрирайте се сега, ще отнеме само няколко минути

Българите оставят почти 30 милиона лева в чуждите страни

Изминаха почти две години, откакто гражданите на Република България придобиха правото да живеят и работят на равно с останaлите европейци в рамките на Европейския съюз. България е емиграционна страна, в която емиграционният поток от хора се увеличава непрестанно. По време на работата си в чужбина българите плащат надвнесен данък общ доход. Това, което повечето не знаят, е че могат да възстановят тази сума, дори ако са работили през последните 5 години.

Данни от Министерството на външните работи сочат, че над 3 милиона българи живеят и работят в чужбина. Броят на българите, които напускат страната всяка година, варира между 13 000 и 24 000 от началото на това десетилетие. Според RT TAX, гражданите все по - активно започват процедурата по възстановяване на данъците си. Въпреки това, около 60% от хората, които са работили в чужбина легално, все още не са възстановили своите данъци. Средната сума, която може да се възстанови е 1 601 лева. Това означава, че гражданите на България оставят около 30 милиона лева в чужбина всяка година. Добрата новина е, че тази сума може да бъде лесно възстановена в България.

„Най – големият проблем е несигурността в истинността на процеса по възстановяване на данъци. Фактът, че ограниченията за свободно пребиваване и работа в Европейския съюз за българите са напълно премахнати едва 2014г. , допринася за неосведомеността на гражданите относно възможността да възстановяват надвнесените данъци. Бих искала да призова българите да върнат своите надвнесени данъци и да не оставят трудно спечелените си пари в чужбина. Възстановяването на данъци е един лесен и законен начин за получаване на допълнителни доходи годишно. За тези, които се съмняват дали си струва, трябва да отбележа, че данъкоплатците, които получават по-малко от средната или минималната заплата в чужбина, обикновено връщат 100% от надвнесените си данъци. Сумата за възстановяване е приблизително почти два пъти по-висока от средната работна заплата в България. Също така тази процедура често е задължителна. Лицата, които не подадат данъчна декларация, могат да бъдат глобени. " - споделя Мениджърът на RT TAX България – Милена Мандаджиева.

Според Милена Мандаджиева това е от полза не само за данъкоплатците, но и за положителното развитие на икономическата ситуация в България. " Щастлива съм, че можем да предоставим този вид услуга и да осигурим професионална помощ на българите за процедурата по възстановяване на данъци", казва - тя.

Всеки човек, който работи в чужбина, получава доходи и от възнаграждението му се удържат данъци. При изтичане на финансовата година или след прекратяване на трудовите правоотношения с даден работадел и напускане на страната, служителят трябва да подаде данъчна декларация до съответния чуждестранен данъчен орган. След подаването на декларацията данъчните експерти преглеждат личните данни и изчисляват размера на надвнесения данък общ доход. Ако има надвнесен данък, то сумата се изплаща на лицето.

trud.bg 2016.05.30

Върни се
Към върха