Лесен начин за възстановяване на надвнесени данъци

Регистрирайте се сега, ще отнеме само няколко минути

Какво трябва да знаете за данъчното възстановяване от Холандия през 2017?

Какво трябва да знаете за данъчното възстановяване от Холандия през 2017?
Данъчната система на Холандия е досто сложна. Новата финансова година скоро настъпи – в тази страна тя започва от 1ви януари. Следователно, точно сега е времето да напомним какво е необходимо да знае всеки, работещ в Холандия.

• Всяка година, обикновено през февруари, работодателите издават документ Jaaropgave и го предоставят на служителите. Този формуляр съдържа обобщаваща информация за Вашите данъци и доходи. Пазете този документ – необходим е за процедурата по данъчно възстановяване. Ако обаче не разполагате с Jaaropgave, Вие може да кандидатствате за връщане на надвнесени данъци. Трябва да знаете BSN номера си. Данъчните специалисти могат да се свържат с Вашия работодател или данъчната администрация и да изискат този документ.

• Ако получите писмо от данъчната администрация с искане да подадете данъчна декларация, трябва да го направите преди срока, посочен в това писмо. Несъгласие от Ваша страна може да доведе до глоба, която започва от 220 евро. Може да получите такова писмо, дори и да не работите в Холандия. В този случай трябва да подадете нулева данъчна декларация.

• Пазете всички писма, които получавате от данъчната администрация. Те може да съдържат важна информация, необходима за успешното протичане на процедурата по данъчно възстановяване.

• През 2015г. настъпиха промени в данъчната система на Холандия. Оттогава обработката на документи и периодът на възстановяване могат да бъдат по-дълги в сравнение с други години. Също така, възстановимата сума може да бъде по-малка.

• От 2015г. в Холандия е в сила нова система за определяне на статуса на чуждестранните данъкоплатци. Лица с адресна регистрация извън Холандия вече не могат да избират статус на местен данъкоплатец. Когато данъкоплатец получава по-малко от 90 % от световния си доход в Холандия, той не може да получи данъчни облекчения и стойността на надвнесения данък ще бъде по-малка. Данъкоплатци, които живеят в страна от ЕС и получават повече от 90 % от световния си доход в Холандия, имат право на същите данъчни облекчения, както гражданите на Холандия. В този случай чуждестранният данъкоплатец трябва да предостави удостоверение за доходи (през годината, за която кандидатства) в родната или в друга страна, в допълнение към данъчната декларация.

• Ако сте си направили застраховка Zorgtoeslag, може да възстановите част от заплатената сума. Данъчната администрация трябва да получи Вашето заявления за компенсация за 2016 най-късно до 1.09.2017г. Нашият съвет е да подадете документи в RT TAX до 1.08.2017г. След това, ние ще оформим заявлението и ще го изпратим до данъчната администрация в законоустановения срок.

• Имате право да кандидатствате за връщане на данъци от Холандия за последните 5 години. Това означава, че през 2017г. е последният Ви шанс да възстановите надвнесените си данъци за 2012г.

• RT TAX връща средно 816 евро на своите клиенти. Възстановимата сума зависи от получения доход, удържаните данъци, периода на работа в Холандия и Вашия доход в страната, където имате адресна регистрация.
 

Върни се
Към върха