Лесен начин за възстановяване на надвнесени данъци

Регистрирайте се сега, ще отнеме само няколко минути

Време за компенсация от здравна застраховка (Zorgtoeslag) в Холандия

Ако сте направили задължителна здравна застраховка в Холандия, имате възможност да си върнете част от заплатената сума.

Съгласно закона за здравно осигуряване (Zorgverzekeringswet), всички граждани на Холандия, които работят и плащат данък общ доход, трябва да имат задължителна здравна застраховка. Ако имате европейска здравноосигурителна карта, издадена от вашата страна (страни членки на ЕС + Швейцария) Ви е позволено да останете в Холандия, но нямате право да работите.

Размерът на обезщетението зависи от Вашия годишен доход.

Размерът на компенсацията за 2016 година:

• до 83 евро на месец, ако годишният Ви доход не надвишава 27 012 евро;
• до 158 евро на месец, ако годишният доход от Вас или Вашия/ата съпруг/а не надвишава 33 765 евро.

Необходими документи:

1. Копие от паспорт или лична карта;
2. BSN/SOFI номер BSN/SoFi nummer - номер на социално осигуряване (ако нямате документа, но знаете номера си, просто го посочете в регистрационния формуляр);
3. Jaaropgave формуляри или последни фишове от заплата от всеки работодател;
4. Копие от застраховка или застрахователна карта.

Ако имате съпруг/а, трябва да предоставите следните документи за него/нея:

1. Копие от паспорт или лична карта;
2. BSN/Sofi номер;
3. Удостоверение за доходи през 2016 г., което е заверено от Национална агенция за приходите в България.

Трябва да предоставите всички документи за компенсация за 2016 г. до 31.07.2017. По-късно не се приемат.

 

Върни се
Към върха