Възстановяване на данъци от Великобритания

Вземете възстановяване на данъка!

Необходими документи

За да стартира връщането на данъците, ще са Ви необходими следните документи:
 

Копие на Вашия паспорт или лична карта;

Копие на Национално Осигурителната Карта (ако сте я получили);

CIS регистрационен сертификат - UTR номер (ако го имате). Дори да не сте работили като самонаето

Всеки от документите относно дохода Ви:


 a) формуляри P45 и/или P60 от всичките Ви работодатели;
 b) Месечни извадки за дохода (ако сте работили като самонаето лице); 
 c) Талони от последните чекове ако нямате P45/P60 формуляри или месечни извадки за дохода.


ПОЯСНЕНИЕ: Ако Ви липсват някои от тези документи – Няма проблем! Вие все още можете да кандидатсвате за връщане на данъците върху дохода! Ние ще получим липсващите документи за Вас!

ПОЯСНЕНИЕ: Ако сте получили CIS карта или имате UTR номер, дори да не сте работили като самонаето лице, уведомете ни за това. Данъчните власти в Обединеното Кралство изискват от всеки, който има CIS карта или UTR номер, да изпрати годишен данъчен отчет (данъчна декларация) до 31 октомври. Ако не изпратите данъчен отчет, ще платите глоба.

Не може да намерите отговор на въпроса си? Задайте ни го тук:

Може да зададете въпроса си, като просто попълнете полетата по-долу. Ще направим всичко възможно да Ви отговорим най-бързо. Благодаря Ви!


Изпрати