Възстановяване на данъци от Холандия

Искате ли да знаете колко можете да си върнете? Използвайте данъчния калкулатор

Kinderbijslag - Отнася се за получаването
на детски надбавки за Вашето дете

Условия, за кандидатстване:

Имате деца до 18 годишна възраст;
Имате непрекъснати трудови правотношеня в Холандия в продължение на повече от 6 месеца;
Вашият работодател е плащал редовно осигурителни вноски.

Размерът на детските помощи варира всяка година. От януари 2024 са в сила следните суми:

|279,49 € за едно дете от 0 до 5 години (на тримесечие);
|339,38 € за дете от 6 до 11 години (на тримесечие);
|399,27 € за дете от 12 до 17 години (на тримесечие)

Важно: Ако сте получавали детски надбавки в България, тази сума се приспада от пълния размер на обезщетението и получавате само разликата.

След вземане на решението парите се превеждат директно по Ваша лична банкова сметка за на всяко тримесечие.

Необходими документи:

|Копие на Вашия паспорт или лична карта;
|Копие на паспорт или лична карта на съпруг/а;
|Копие на паспорт или лична карта на детето/децата или акт за раждане на детето/децата;
|Копие от удостоверение за брак (ако родителите имат сключен граждански брак);
|В случай че плащате издръжка на детето си, извлечение от банката, което доказва това за последните 12 месеца


ВАЖНО: Трябва да информирате съответната институция в Холандия (Belastingdienst / Toeslagen Departement) относно настъпили значителни промени, които могат да повлияят на размера на детските надбавки (напр., значително нарастване на дохода на семейството, напускане на Холандия, развод и др.) в рамките на 4 седмици.

Важно: Имате право да кандидатствате за детски надбавки за период от 1 година. Нямате право да получите детски за предходни години. Ако получавате детски надбавки от друга страна, ще Ви бъде изплатена разликата между сумата, изчислена от Холандия и помощите, които вече сте получили от другата държава.

Продължителност на процеса: Целият процес продължава от 2 до 12 месеца.

Не може да намерите отговор на въпроса си? Задайте ни го тук:

Може да зададете въпроса си, като просто попълнете полетата по-долу. Ще направим всичко възможно да Ви отговорим най-бързо. Благодаря Ви!

Изпрати