Възстановяване на данъци от Холандия

Вземете възстановяване на данъка!

Подаване на нулева декларация

Ако сте получили уведомление от Държавната данъчна инспекция за подаване на данъчна декларация, трябва да представите декларацията в срок до датата, посочена от Държавната данъчна инспекция.

Ако декларацията не е подадена в срок е възможно да Ви наложат глоба, чийто размер може да бъде до 220 евро.

Ако не сте работили в Холандия през тази година, ние ще подадем "Нулева декларация". Така Данъчният инспекторат няма да има въпроси относно това.

Ако сте плащали по-малко данъци, отколкото трябва през годината, холандската данъчна администрация ще Ви наложи дълг за остатъка от данъците, които е трябвало да Ви бъдат удържани от заплатата, а не са били.

Необходими документи:

1. Копие от паспорт или лична карта;
2. Jaaropgave* формуляри или последни фишове от заплата** от всеки работодател - ако сте работили в Холандия през годината;
3. BSN/SOFI номер (BSN/SoFi nummer) - номер на социално осигуряване (ако нямате документа, но знаете номера си, просто го попълнете на регистрационния формуляр).

Продължителност: Процедурата по възстановяване на данъци обикновено е от 90 до 180 дни след подаване на всички необходими документи до RT TAX.

* Jaaropgave е документ, който се издава от работодателя. Той съдържа пълната информация за Вашия доход и данъци. Jaaropgave трябва да бъде издаден в края на фискалната година. Ако Ви липсва този документ – Няма проблем. Ние ще изискваме от Вашият работодател срещу заплащането на 17 евро такса.

**Последният фиш от заплата e документ, който съдържа информация за получения доход и платените данъци, издава се от Вашия работодател всеки път, когато Ви заплаща заплатата. Последният чек предоставя цялата информация за вашите доходи и платени данъци, считано от първия ден на заетостта или в началото на фискалната година.

Не може да намерите отговор на въпроса си? Задайте ни го тук:

Може да зададете въпроса си, като просто попълнете полетата по-долу. Ще направим всичко възможно да Ви отговорим най-бързо. Благодаря Ви!


Изпрати