Възстановяване на данъци от Норвегия

Искате ли да знаете колко можете да си върнете? Използвайте данъчния калкулатор

Детски надбавки

Ако човек е гражданин на страна от ЕИЗ* и работи (е работил) в Норвегия, докато семейството му/й живее в родната страна, в този случай може да се отпусне финансова помощ. Вид надбавки: Barnetryg (детска надбавка), Utvidet Barnetrygd (разширена детска надбавка) и Kontantstøtte (пари в брой за отглеждане на дете). Ако отговаряте на изискванията, е възможно да получите два вида надбавки едновременно. Помощи могат да бъдат изплатени със задна дата за срок до три години от датата на подаване на заявлението (или до 3 месеца, когато става въпрос за надбавка Kontantstøtte), ако условията са спазени, като за целта трябва да предоставите: удостоверение за получените доходи в Норвегия през последните 3 години: последни талони от чекове, трудов(-и) договор(-и) и формуляр Skattekort.

 

*Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания. Гражданите на Швейцария, въпреки че страната не е членка на ЕИЗ, имат същите права като тези на гражданите на ЕИЗ.

Необходими документи:


Barnetrygd
• Копие на удостоверението за брак (преведено на английски или норвежки език);
• Копие на акт за раждане на детето (преведено на английски или норвежки език);
• Копие на паспорта на детето;
• Удостоверение от Министерството на труда и социалната политика, гарантиращо, че детето не получава или получава детски помощи в страна от ЕИЗ (преведено на английски или норвежки език);
• Копия на паспортите на двамата родители;
• Удостоверение за семейно положение (преведено на английски или норвежки език);
• Разрешително за пребиваване в Норвегия, издадено от полицията в Норвегия;
• Копие на трудовия договор в Норвегия;
• Фишове за заплата – оригинали или копия;
• Формуляр Årsopgave – оригинал или копие;
Utvidet Barnetrygd
• Един от изброените документи, доказващ, че детето живее със самотен родител (майка/баща):
- Копие на свидетелство за развод (преведено на англиийски или норвежки език);
- Копие на смъртен акт (преведено на англиийски или норвежки език);
- Копие на съдебно решение относно родителски права (преведено на англиийски или норвежки език);
• Копие на акт за раждане на детето (преведено на английски или норвежки език);
• Копие на паспорта на детето;
• Удостоверение от Министерството на труда и социалната политика, гарантиращо, че детето не получава или получава детски помощи в страна от ЕИЗ (преведено на английски или норвежки език);
• Копия на паспортите на двамата родители;
• Удостоверение за семейно положение (преведено на английски или норвежки език);
• Разрешително за пребиваване в Норвегия, издадено от полицията. Издадено в Норвегия;
• Копие от трудовия договор в Норвегия;
• Фишове за заплата – оригинали или копия;
• Формуляр Årsopgave – оригинал или копие;
Kontantstøtte
• Ако детето посещава детска градина:
- Удостоверение от детската градина, съдържащо информация относно броя на присъствените часове на седмица. Броят им не трябва да превишава 20 часа седмично (преведено на английски или норвежки език);
• Копие на удостоверението за брак (преведено на англиийски или норвежки език);
• Копие на акт за раждане на детето (преведено на английски или норвежки език);
• Копие на паспорта на детето;
• Удостоверение от Министерството на труда и социалната политика, гарантиращо, че детето не получава или получава детски помощи в страна от ЕИЗ (преведено на английски или норвежки език);
• Копия от паспортите на двамата родители;
• Удостоверение за семейно положение (преведено на английски или норвежки език);
• Разрешително за пребиваване в Норвегия, издадено от полицията. Издадено в Норвегия;
• Копие от трудовия договор в Норвегия;
• Фишове за заплата – оригинали или копия;
• Формуляр Årsopgave – оригинал или копие;
 
 

Често задавани въпроси


Какво да правя, ако нямам необходимите документи?
Трябва да предоставите всички необходими документи, защото в противен случай не можем да започнем процеса на получаване на детски надбавки.
Колко ще струва?
Таксата за услугата е 280 лв, ако е предоставена услуга за детски надбавки Child Benefit, Extended Child Benefit или Cash-for-care Benefit в Норвегия. Ако услугата е предоставена за две или повече деца, се доплаща такса 200 лв за всяко едно допълнително дете.
Как ще получа детските надбавки?
Норвежката организация по труда и благосъстоянието на нацията (NAV) изплаща сумата на родителя, с който детето живее в настоящия момент. Посреднически агенции нямат право да получават тези пари, което е и причината да има предплащане за услугата.
Колко време отнема процедурата за детски надбавки?
Времето, за което се обработват надбавките е между 6 и 12 месеца. Периодът може да бъде както по-кратък, така и по-дълъг.
 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Не може да намерите отговор на въпроса си? Задайте ни го тук:

Може да зададете въпроса си, като просто попълнете полетата по-долу. Ще направим всичко възможно да Ви отговорим най-бързо. Благодаря Ви!

Изпрати